Dariusz Twardoch XIV-3Dariusz Twardoch XIV-3

W naszym domu
noc powoli zapada
W naszym domu
gwiazdy wschodzą i nasze marzenia

20 x 30 cm