Dariusz Twardoch XII-2Dariusz Twardoch XII-2

W naszej walizeczce mamy
skarby nasze - wspomnienia, tęsknoty
i marzenia kolorowe

30 x 40 cm