Dariusz Twardoch XII-3



Dariusz Twardoch XII-3

Pośród dróg
karczma przydrożna jest
dla nas tylko

30 x 40 cm