Dariusz Twardoch XIV-29Dariusz Twardoch XIV-29

Dla tych
co pośród gwiazd

30 x 20 cm